Voorwaarden/spelregels

Over de veiling

• Shetlandponyveiling.nl (SPV) organiseert en faciliteert wekelijks een online veiling en veilt geregistreerde NSPS shetlandpony’s in opdracht van verkoper, zonder partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen koopovereenkomsten.
• De online veilingen lopen van zaterdag 12.00 uur t/m vrijdag daaropvolgend.
• Na afloop van de veiling worden de kavels automatisch van de website verwijderd.
• Biedingen kunnen gedaan worden na registratie.
• De online veiling vindt plaats bij opbod.
• Na gunning worden de verkoper & koper met elkaar in contact gebracht en kunnen zij de deal praktisch afhandelen.
• Aanmelden van een pony voor een veiling gebeurt door het invullen van het aanmeldformulier.
SPV heeft het recht een ieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan de veiling te weigeren, dan wel de voorwaarden van de veiling aan te passen.

Bieder / koper

• Bieden is eerst mogelijk na registratie.
• Registreren is gratis.
• Bieders/kopers worden geacht volledig handelingsbekwaam te zijn en bij volle verstand.
Iedere bieder/koper wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden en is aan zijn/haar bod gehouden totdat een hoger bod definitief is geaccepteerd.
• Bieder/koper kan de aangeboden pony bezichtigen door een afspraak te maken. Dit kan door contact op te nemen met het in de veilingomschrijving getoonde nummer of door een privébericht te sturen via de website.
SPV kan de gegevens van de bieder/koper controleren en kan bij onvolkomenheden de registratie zonder opgaaf van reden verwijderen.
• Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.
• Intrekking van een bod is alleen mogelijk als je niet overboden bent. Het intrekken kan per e-mail of telefonisch.
• Na gunning ontvangt de verkoper van ons een e-mail met de gegevens van de koper, welke e-mail de koper CC ontvangt.
• Wij gaan ervan uit dat de verkoper binnen 24 uur contact met de koper opneemt om de deal af te handelen.

Verkoper

• Het aanbieden van een pony voor een veiling gebeurt door het volledig en naar waarheid invullen van het inschrijfformulier.
SPV zorgt dat de pony in de juiste online veiling gepubliceerd wordt.
• Eventuele wijzigingen in de veilinginformatie kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven.
• Een gepubliceerde veiling terugtrekken kan alleen als er nog niet op geboden is of de laatprijs nog niet is bereikt.
• Verkoper garandeert aan veilinghouder dat het door hem/haar gebruikte tekst-/beeldmateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden; m.a.w. de foto’s/teksten die verkoper aanlevert moeten auteursrechtenvrij zijn. Als verkoper ben je daar zelf verantwoordelijk voor! Dit houdt in dat eventuele claims inzake auteurs-/beeldrecht voor de verkoper zijn.
• Tijdens de veiling wordt verkoper geacht de pony beschikbaar te houden voor de onderhavige veiling.
• Na gunning ontvang de verkoper van ons een e-mail met de gegevens van de koper.
• Wij gaan ervan uit dat de verkoper binnen 24 uur contact opneemt met de koper om de deal af te handelen.

Aansprakelijkheid

SPV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht de aard en omvang van die schade en van die informatie ongeacht de herkomst van die informatie. Indien de onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig is van verkoper, dient verkoper SPV te vrijwaren voor alle aanspraken van (een) derde(n) dienaangaande.
SPV is niet aansprakelijk voor de bijzondere omstandigheden die zich bij een online-veiling kunnen voordoen, waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.